ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ERBAA

Tokat İli Siyasi Haritası


ERBAA İLÇE İSMİ MENŞEİ
Osmanlı arşivlerinde bulunan tarihi vesikalara göre, daha 18. Yüzyılın başlarından itibaren KAZA-İ ERBAA' dan söz edilmektedir. Ancak sözü edilen Kaza-i Erbaa, Sonusa, Karayaka, Taşabat ve Erek adlı dört nahiyenin meydana getirdiği bir idari yapılanmadır. 
Şehirden genel bir görüntü
Bu dört nahiyeden biri olan Erek nahiyesinin zamanla büyüyerek gelişmesi, diğer nahiyelerin yanında kendisine müstesna bir yer kazandırmıştır. Nitekim Erek nahiyesi zamanın devlet idaresinde 1872 yılında Amasya sancağına bağlı bir kaza (ilçe) olarak 
Cumhuriyet Parkından Bir Görüntü
teşkilatlandırılmış, daha önce nahiyenin genel adı olan Erbaa adı da yeni kazanın-ilçenin adı olmuştur. Böylece 1872 yılında tesis bulunan Erbaa Kaymakamlığı, 1892 yılında Tokat'a bağlanmıştır.
Cumhuriyet Parkından Bir Görüntü
ERBAA İLÇE TARİH


Erbaa, yerleşim yeri olarak çok eski tarihe sahiptir. Çevrede yapılan kazılardan, kalıntılardan ve tarihi bilgilerden Kelkit Havzası ve yöresinin Hititlerin yerleşim alanı olduğu tespit edilmiştir.

Hititler ve Frigler Kelkit havzası boyunca MÖ. 2000-600 yıllarında irili ufaklı birçok yerleşim alanı kurmuşlardır.

Osmanlı arşivlerinde bulunan tarihi vesikalara göre, daha 18. Yüzyılın başlarından itibaren KAZA-İ ERBAA' dan söz edilmektedir.

Ancak sözü edilen Kaza-i Erbaa, Sonusa, Karayaka, Taşabat ve Erek adlı dört nahiyenin meydana getirdiği bir idari yapılanmadır. Bu dört nahiyeden biri olan Erek nahiyesinin zamanla büyüyerek gelişmesi, diğer nahiyelerin yanında kendisine müstesna bir yer kazandırmıştır.

Nitekim Erek nahiyesi zamanın devlet idaresinde 1872 yılında Amasya sancağına bağlı bir kaza (ilçe) olarak teşkilatlandırılmış, daha önce nahiyenin genel adı olan Erbaa adı da yeni kazanın-ilçenin adı olmuştur. Böylece 1872 yılında tesis bulunan Erbaa Kaymakamlığı, 1892 yılında Tokat'a bağlanmıştır.

Erbaa, Kelkit Irmağı ile Tozanlı Çayının birleşerek Yeşilırmak adını aldığı, Amasya ile Niksar'ı birbirine bağlayan, tarihi Boğazkesen (Kale) Köprüsü ve geniş alanda tarım arazisine sahip bir yerleşim yeri olarak tüm bölgede önemli yere sahiptir.ERBAA İLÇE COĞRAFYA
Erbaa'nın Coğrafi Durumu
Bölge Trafik İstasyonu Bahçesi
Erbaa İlçesi Orta Karadeniz bölgesinde Tokat iline bağlı olup, Kelkit ve Tozanlı çaylarının birleşerek Yeşilırmak (İris) adını aldığını yerde bereketli topraklar üzerinde kurulmuş şirin bir 
Tarihi Kilise Suyu (Çamdibi Köyü)
ilçemizdir. İlçe toprakları, kısmen Tozanlı çayı olmak üzere özellikle Kelkit Irmağı boyundaki bir ova ile bunu çevreleyen dağlık yerleri içine alan 1111 Kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir.
Erbaa'da Kış Manzarası
Kuzeyden Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu ilinin Akkuş ilçesi, batıdan Amasya'nın Taşova ilçesi, doğudan Tokat'ın Niksar ilçesi, güneyden Tokat merkez ve güneybatıdan Turhal ilçesi ile çevrilidir. ilçenin üzerinde bulunduğu ovanın kuzeyinde; Canik dağı içerisinde değerlendirilen Karınca dağı, güneyinde Sakarat ve Boğalı dağları, doğu ve batısında da bu dağların uzantıları yer almaktadır.
Kaya Mezarları
ERBAA İLÇE NÜFUS


ERBAA'NIN NÜFUSU


İlçemiz Merkez ve Köylerinin yıllar itibariyle toplam nüfusu aşağıda gösterilmiştir.
Kale Boğazı Boğazkesende Tarihi Köprü Ayakları
YILI ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUSU TOPLAM
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
1985 28.840 14.401 14.439 64.463 32.166 32.297 93.303 46.567 46.736
1990 33.554 16.512 17.042 66.042 32.853 33.189 99.596 49.365 50.231
Cumhuriyet Meydanından bir gece görüntüsü
1997 43.132 21.226 21.906 56.633 28.083 28.550 99.765 49.309 50.456
2000 47.758 23.710 24.048
52.828


26.302 26.526 100.586 50.012 50.574
2007 56.810 28.482 28.328 38.848 18.844 20.004 95.658 47.326 48.332
2008 57.210 28.345 28.865 38.849 19.117 19.732 96.059 47.462 48.597
Tarihi Uluyol Üzerindeki Yer Köprü
2009 58.845 29.077 29.768 38.716 19.032 19.684 97.561 48.109 49.452
2010 59.901 29.517 30.384 35.914 17.421 18.493 95.815 46.938 48.877
2011 60.546 29.913 30,633 36.819 17.990 18.829 97.365 47.903 49.462
Kültür Evinden Bir Görüntü
ERBAA İLÇE EKONOMİ


1950'den sonra Erbaa'da hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşandığı 1968'lere doğru "Toprak Sanayi'nin" yıldızı parlamaya başladığı 1973 yılında Tokat kalkınmada öncelikli iller arasına alınınca, bu durum bölgede birkaç yatırımcının ilgisini çekmiş, sonuçta küçük çaplı bir takım yatırımlar yapılmıştır. 
Kültür Evinden Bir Görüntü
Bu Yatırımlar yerel ve bölgesel pazara yönelik taşa toprağa dayalı sanayi dallarında yoğunlaşmıştır. 1980'den sonra Samsun Erzurum karayolunun sağı ve soluna dizi dizi kiremit ve tuğla fabrikaları sıralanmaya başlanmıştır. Toprak sanayinin yanı sıra orman 
Çamlık Mesire Yeri
ürünlerine dayalı ahşap parke ve kereste fabrikaları da bu hızlı gelişmede yerini almıştır. Erbaa'da toprak, orman ve tekstil sanayinden başka çeşitli sanayi kolları da gelişme halindedir.

Erbaa İlçesi Orta Karadeniz Bölgesi iklimi ile İç Anadolu Bölgesi iklimi arasında bir geçiş iklimi gösterir.Kuzey Anadolu'nun dağ silsilesi burada etkisini kaybettiğinden ve Yeşilırmak havzasının batısında rutubetli rüzgarlara maruz kaldığından ılıman bir iklim 
Organize Sanayi Bölgesinden bir görüntü
hüküm sürmektedir.Bu nedenle kışlar yağışlı ve ılıktır. Mikro Klima özelliğine sahip İlçemizde, iklimin uygunluğu dolayısıyla narenciye dışında hemen hemen tüm ürünler yetişebilmektedir.Bunlardan başlıcaları; şeker pancarı, tütün, patates, domates, kuşburnu, ceviz, buğday, pirinç, her türlü sebze, meyve ve diğer tahıl ürünleridir. Son yıllarda bağcılık ve fındık dikiminde gelişmeler olmaktadır.
Düden Gölü (Erbaa-Gökal Arası)


- İlçemizde sulama amaçlı Sağ Sahil ve Erbaa Sulama Birlikleri mevcuttur.
- Bunun yanında göletler ve özel pompalar suretiyle sulama yapılmaktadır. (Sağ Sahil Sulama Birliği 1000 hektar, Erbaa Sulama Birliği 4.300 hektar)
/7/İlçemizin kar manzaraları7
ERBAA İLÇE SANAYI


Sanayi


İlçemizde ana sanayi kolu toprak ve tekstildir. Bugüne kadar istihdamda lokomotif görev yapmakta olan tuğla ve kiremit sanayi, son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik duruma paralel olarak daralma göstermiştir. Mevcut 36 tuğla ve kiremit fabrikalarından 19 adeti şu an faal durumdadır. Kapasiteleri % 30 - % 40 civarındadır.
Kale Boğazı Boğazkesende Tarihi Köprü Ayakları
Son yıllarda istihdam alanı olarak 1997 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi önem kazanmakta olup, bugün itibariyle bünyesinde 6 tekstil, bir ambalaj fabrikası, 1 çelik eşya fabrikası ve 1 ekmek fabrikası olmak üzere 9 adet fabrika bulunmaktadır.
Cumhuriyet Meydanı
Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık olarak 1.215 işçi istihdam etmektedir.


Bunların dışında şehrin muhtelif yerlerinde tekstil alanında faaliyet gösteren fabrika ve atölyelerin sayısı da 12’dir ve yaklaşık 3.000 işçi çalışmaktadır.
Çamlık Parkı
Bunların yanında ilçemizde orman ürünlerine dayalı 10 adet parke fabrikası, 3 kireç sanayi ve 3 adet de un fabrikası mevcuttur.


İlçe genelinde ise toplam fabrika sayısı 56’dır.
Tarihi Kale Boğazında Rafting
İlçede ayrıca 1976 yılında kurulan ve 392 adet üyeye sahip Küçük Sanayi Sitesi de bulunmaktadır.
Ömerpaşa Camiinden Bir Görüntü
Ağcaalan • Ağcakeçi • Akgün • Akkoç • Alanköy • Aşağıçandır • Ayan • Aydınsofu • Bağpınar • Ballıbağ • Benli • Beykaya • Bölücek • Canbolat • Cibril • Çakır • Çalkara • Çamdibi • Çatalan • Çatılı • Çerkezfındıcak • Çeşmeli • Çevresu • Demirtaş • Doğanyurt • Dokuzçam • Endikpınar • Engelli • Erdemli • Ermeydanı • Eryaba • Evciler • Evyaba • Ezebağı • Gölönü • Gümüşalan • Güveçli • Hacıali • Hacıbükü • Hacıpazar • İkizce • İverönü • Kale • Karaağaç • Kartosman • Kavalcık • Keçeci • 
Kültür Evinden Bir Görüntü
Kırıkgüney • Kızılçubuk • Kozlu • Kurtuluş • Kuzköy • Küplüce • Madenli • Meydandüzü • Narlıdere • Ocakbaşı • Oğlakçı • Ortaköy • Pınarbeyli • Salkımören • Sokutaş • Sütlüce • Şükür • Tandırlı • Tepekışla • Tosunlar • Türkfındıcak • Ustamehmet • Yaylacık • Yaylalı • Yoldere • Yukarıçandır • Yurtalan • Zoğallıçukur
Erbaa'da Yayla Manzarası