ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

PAZAR

Pazar İlk çağlarda Kral Yolu, sonralarında İpek Yolu üzerinde bulunması dolayısıyla sürekli istila,tahrip,yağma ve isyanlara sahne olmuştur.

Tabii güzelliklere sahip olması, bol suları, verimli arazileri önemli bir yerleşim yeri olmasını sağlamış ve istilacıların iştahını kabartmıştır.

Tokat’ta, Turhal ve Zile’ye olan yakınlığı dolayısıyla Pazar’ın tarihi Tokat ile özdeşleşmiştir.


Antik dönemde Kazovanın ismi DAZİMON, DAZİMONTİS’dir. Yeşilırmağın adı İRİS, Pazar Adasının adı CELLARİON, Erkiletin adı ise ARCHALİS’dir.

Pazar sonraları Türklerin eline geçince KAZABAD, KAZOVA, AYNA PAZARI, AYNALI PAZAR, EĞRİŞEHİR,AVNİBEY PAZARI, AYAN PAZARI gibi isimlerle de anılmıştır.


Pazar M.Ö. 3000-2000 yıllarda Hat İmparatorluğu sınırları içindeyken;


M.Ö. 2000’li yıllarda Orta Asya’dan gelen kavimlerin etki alanında kalıyor.


M.Ö. 1200-700’lü yıllarda Friğ egemenliğinde,

M.Ö. 8. asırda Kimmer ve İskitlerin istilasında,


M.Ö. 7. asırda Medler hakimiyetinde,


M.Ö. 6.asırda Persler hakimiyetindedir.(546)


M.Ö. 4. asırda Büyük İskender İmparatorluğu sınırları içinde.(336)


M.Ö. 323-100 arası Aryaratlar ve Rum Pontus arasında sürekli el değiştirmiştir.


M.S. 395-1071 Bizanslıların elindedir.


1068-1071 yılları arasında Melik Ahmet Gazi Danişment tarafından fethedilmiştir. 1142 yılına kadar Danişmentlerdedir.


1142 yılında Nizamettin Yağıbasan hakimiyetindedir.(Danişment Gazinin oğlu, Mehmet Gazinin kardeşi)


1144 yılına kadar Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçarslan ile Bizans İmparatoru Manuel arasında sık sık el değiştirmiştir.


1144 yılında Konya Selçuklularına bağlanıyor.


1256’da İlhanlıların eline geçiyor.


1285’de Muiniddin Pervane Bey’in eline geçiyor. Moğol saldırılarıyla yıkılıp yağmalanıyor.


1335’de Eretna Bey, 1381’de Kadı Burhaneddin’in eline geçiyor. 1388’de Kadı Burhaneddin Pazar’dan geçip Turhal’ı muhasara ediyor.


1392’de Osmanlı hakimiyetine giriyor.


1403’de eşkıya İnaloğlu Pazar’ı mesken tutup, çevreyi yağmalıyor. Çelebi Mehmet ve Kutlu Paşa kuvvetleri ile aynı yıl eşkiyalar dağıtılıyor.


1403’de Tokat Emiri Fahrettin Beyazıt Moğol isyancıları ile Beyobasında çarpışırken öldürülüyor. Emirdede diye bilinen yere bir Roma Timilüsü üzerine defnediliyor.


1473 yılında Uzun Hasan Pazar’ı yağmalıyor. Fatih Sultan Mehmet Pazar’da Şehzadeleri Beyazıt ve Mustafa ile birleşip, Otlukbeli savaşına gidiyor.


1505-1507 yıllarında Şah İsmail Pazar ve çevresini zabdediyor.


1514’de Yavuz Sultan Selim Amasya-Artova yolu ile Pazar’dan geçip, Kemah’ı zabdetmeye gidiyor.


1559-1561’de Şehzade Beyazıt Pazar’da av bahanesiyle hazırlık yapıp kardeşi Sarı Selim’in kışkırtmalarıyla babasına isyan etti ve çarpışarak İran’a geçti.


1561’de Kanuninin 3. veziri Pertev paşa Pazar’da Şarkikarahisar Bey’i İlyas Bey’e İran Şahına verilmek üzere hediyeler ve name verdi.


1622 Abaza Mehmet Paşa Pazar’dan geçip Zile-Amasya-Çorum istikametine gitti.


1656 yılında Evliya Çelebi Tokat’tan Pazar’a gelip, yolculuğuna devam etti. Pazar’ ın Ayna Pazarı diye isimlendirilerek 150 akçalı Kadısı, Sipahisi, Kethuda yeri, Yeniçeri Serdarı, Şehit Subaşı vardır diye tanıtmıştır.


1880 yılında Pazar kaza iken nahiye oldu, nahiye olmadan Kazova kazası diye tanınıyordu.


Pazar-Tokat yolu üzerinde bulunan Anadolu Selçuklu eserlerinin en güzellerinden Kervansaray (1238) halen yıkık ve harap vaziyettedir.


İlçemiz Merkezinde bulunan Çınar ağacı H.1300 (M.1884) yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilmiştir.


Pazar 19.06.1987 gün ve 3392 kanunla 04.07.1987 tarihinden itibaren İlçe Merkezi olmuş ve 01.08.1988 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir


COĞRAFİ DURUM


Pazar İlçesi 40 derece 18 dakika enleminin ve 35 derece 06 dakika boylamının kesiştiği yerdedir.


Tokat-Turhal karayolundan 5 km içeride ve Tokat’tan 25 km. uzaklıktadır.


İlçenin yüzölçümü 276 km2 dir.


İlçe Merkezi 623 m rakımındadır.


İlçenin kuzeyinde Turhal İlçesi,


Güneyinde Artova İlçesi,


Batısında Turhal ve Zile İlçeleri,


Doğusunda ise Tokat ili yer almaktadır.


İlçenin güneyinde Artova İlçesiyle sınırı dağlık bir bölgedir. Kuzeyin ise Yeşilırmak ve Kazova ile çevrilidir.


İlçe köylerinin 6 adeti dağlık, kıraç ve ormanlık arazide, 9 adeti ise ovadadır.


BİTKİ ÖRTÜSÜ


İlçede mevcut ormanlık alanının toplamı tahminen 70 hektardır,açıklık alan ise tahminen 100 hektardır.


İlçede 106 hektar kültür arazisi bulunmaktadır.


AKARSULAR


İlçenin sulama suyu kaynağının önemli bir bölümü Yeşilırmak teşkil etmektedir. Köse dağından çıkan Yeşilırmak 365.km.de Almus barajına ulaşır. Daha sonra Tokat’tan geçerek İlçemize girer, buradan Turhal ve Amasya’ya giren Yeşilırmak Samsun’dan Karadeniz’e dökülür. Uzunluğu 468 km. dir.


İKLİM


Pazar İlçesi Karadeniz İklimi ile Orta Anadolu’nun kara iklimi arasında geçit bölgededir. İlçe rutubetli rüzgarlara maruz kalması nedeniyle ılıman bir iklim sürmektedir.


İlçede yağışlar genellikle aylara dağılmış bulunmaktadır.


Ortalama yıllık ısı kışın 3-5, yazın ise 13.35 derece arasında değişmektedir.


NÜFUS DURUMU


2000 Yılı Nüfus Sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 20.295.- kişidir. Bunun 5.301 kişisi İlçe merkezinde , 14.994 kişisi ise köy ve kasabalarda oturmaktadır.


Yerleşim birimlerinin nüfusları şöyledir.


Yerleşim Biriminin Adı Nüfus
Hane
İlçe Merkezi 5.301
Üzümören Kasabası 6.800
Dereköy Kasabası 1.993
Bağlarbaşı Köyü 2.094 309
Ballıca Köyü 72 10
Beşevler Köyü 92 15
Çayköy Köyü 362 90
Çiftlikköy Köyü 509 89
Dereçaylı Köyü 345 73
Doğançalı Köyü 197 33
Kaledere Köyü 379 115
Menteşe Köyü 182 55
Ocaklı Köyü 469 89
Ovacık Köyü 109 24
Ovayurt Köyü 579 118
Tatarköy Köyü 362 60
Taşlık Köyü 157 49
Tepeçaylı Köyü 293 84
TOPLAM 20.295
EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU:


İLKÖĞRETİMOKULLAR:


İlçe Merkezinde (4) Kasaba ve köylerde (15) olmak üzere (19) ilköğretim okulu mevcuttur.


Bunların hepside devlete ait binalarda eğitim ve öğretimi yürütmektedir.


Bu ilköğretim okullarında İlçe Merkezinde (34) Kasaba ve köyler de ise (88) derslik olmak üzere (122) derslik mevcuttur. Kasaba ve köylerde (16) öğretmen lojmanı vardır.


Öğretmen durumu ise İlçe merkezi, Kasaba ve köyler olmak üzere toplam (161) öğretmen görev yapmaktadır.


Öğrenci sayısı ise (2717) olup, Bu öğrencilerden(313)’si taşımalı sistemdedir.


ORTA DERECELİ OKULLAR:
İlçede (1) Çok Proğramlı Lise, Üzümören Kasabasında (1) Çok Proğramlı Lise bulunmaktadır. Bu okullarda (36) öğretmen ve (372) öğrenci mevcuttur. İmam-Hatip Lisesi inşaatı dernek tarafından halkın katkılarıyla yapılmış olup, atıl durumda bulunmaktadır. Selçuklu Öğrenci Yurdu 1997 yılında faaliyete geçmiştir.


YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ:


İlçede; (1) Biçki Dikiş, (2) Makine Nakış, (2) Bilgisayar, (2) ÖSS Hazırlıkları, (5) LGS Hazırlık, (1) Güreş, (1) Kalorifer Ateşçiliği ve (1) Yetiştirme kursları açılmış olup, bu kurslara toplam (1.150) kursiyer devam etmektedir.


İlçede Yüksek okul, Fakülte ve Akademi yoktur.


İlçede basımevi yoktur.


İlçede sinema yoktur.


İlçede Pazar Spor Kulübü ve Avcılar Spor Kulübü adı altında iki amatör kulüp vardır.


İDARİ DURUM
İlçemizde (2) kasaba, (15) köy bulunmaktadır. İlçe merkezinden başka (2) kasaba Belediye teşkilatı kuruluşu mevcut olup, halen faaliyetini sürdürmektedir.


İlçe merkezi (2) Mahalleden (6) Mahalleye ayrılmıştır. Bu mahallelerde bulunan meskenlerin çoğu ahşap ve iyi durumda değildir.


İlçemizde genel olarak tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları faaliyetlerini sürdürmekte olup, Adliye Teşkilatı 2004 yılında kapatılmıştır.


SOSYAL DURUM:


İlçe Merkezinde konut sorunu bulunmakta, halk şimdiye kadar kendi oturacağı konuttan başka kiralık konut yapmamıştır, şu anda İlçede konut sorunu bulunmakta ve faaliyete geçen dairelerin bir kısım personeli Tokat ve Turhal’a gidiş-geliş yapmaktadırlar. Yakın zamanda bir yapı kooperatifi kurulmuş, ancak faal değildir.


İlçenin eğlence yerlerinin bulunmaması nedeni ile halkın tek eğlencesi televizyon olmaktadır.


İlçe merkezinde (25) Yataklı Tedavi Kurumu hizmet vermekte olup ihtiyaçları henüz giderilememiştir. İlçe Merkezinde (2), Kasabalarda (1)’er Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Hastanede (5), 1 Nolu Sağlık Ocağında (2), 2 Nolu Sağlık Ocağında (1),Üzümören Sağlık Ocağında (2) ve Dereköy Sağlık Ocağında (1) olmak üzere (11) Pratisyen Hekim görev yapmaktadır.


EKONOMİK DURUM :


İlçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Nüfusun % 95’i tarımla uğraşmakta olup, üretimin büyük bir kısmını tarla ve bağ-bahçe tarımı teşkil etmektedir. Sanayi gelişmemiştir. İlçemizde tarım ürünlerini işleyen 1 adet atıl durumda Salça fabrikası, 2 adet Un fabrikası 2 adet de yem fabrikası bulunmaktadır. Tarım ürünlerinin satış fiyatlarının yükselmesi ve pazarlama probleminin çözülmesiyle çiftçilerimizin gelişmiş tarım alet ve ekipmanların kullanmaktadır. Tarım İşletmeleri genelde aile işletmesi şeklindedir. Tarımın yanında hayvancılık ve arıcılık da İlçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.


BANKALAR:
İlçemizde halen bankacılık gelişmemiş, eskiden beri bulunan T.C. Ziraat Bankası İlçede tek banka olarak faaliyet göstermektedir.


İlçemizde belediye tarafından 1995 yılında birincisi düzenlenen Ballıca Mağarası Güreş Festivali şenlikleri yapılmakta iken bu şenlikler durdurulmuştur.


İlçede 1 Esnaf Kefalet Kooperatifi, 1 Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 2 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 1 Konut Yapı Kooperatifi faaliyetlerini sürdürmektedir.


ULAŞTIRMA VE ALTYAPI:


İlçe merkezi karayolu olarak, doğudan batıya bir asfalt yol üzerindedir. TCDD. Samsun Sivas hattı Turhal İlçesinden geçmektedir. Bu demir yolu Zile, Artova İlçeleri ile Amasya iline bağlantı kurmaktadır. İlçe merkezi karayolu olarak Tokat ilinin ve Turhal ilçesine asfalt bir yolla bağlıdır. İlçenin ana caddesi asfalt olup, bunun dışında diğer cadde ve sokaklar kaldırım ve stabilize yollardır.


İlçemizin civar İl ve İlçelere olan uzaklıkları şöyledir.


Pazar- Tokat : 25 km.


Pazar- Turhal : 29 km.


Pazar- Zile : 35 km.


Pazar- Artova : 37 km.


İlçemizde halen hava ve demiryolu ulaşımı yoktur.


İlçeye bağlı köy yollarının 11 adeti asfalttır.1996 yılı içinde kısmen asfalt olan köy yollarının asfalt çalışmalarına başlanılmıştır. İlçenin iklim şartları itibariyle kışın ağır geçmesinden dolayı bozulan köy yolları Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce onarılmaktadır.


İlçe merkezinde bir P.T.T. Merkez Müdürlüğü mevcut olup,bütün köylerde çok aboneli otomatik telefon vardır. İlçe şehirler arası ve milletler arası otomatik görüşmeye açıktır.


İlçede T.R.T. Kurumu 1,2 ve 3. Kanal radyosu dinlenmekte ve TV. 1,2,3. yayınları ve özel TV.’lerin çoğunluğu izlenmektedir.


ELEKTRİK:


İlçe merkezinde önceki yıllarda yapılan elektrik şebekesi mevcut olup,yeterlidir.


İlçeye bağlı bütün köylerde elektrik vardır.


SU:


İlçenin su ihtiyacı yeni içme suyu ilavesi ile kısmen giderilmiştir. Yazın sıcak aylarda su azlığından mezbahane yanında açılan kuyudan motopompla takviye edilmektedir.
BALLICA MAĞARASI
Ziyarete açılan 8 salonu 680 m. uzunluğunda ve 95 m. yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri. Bu doğa harikası, henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş bölümleri ile gizemini korumayı sürdürüyor. Ballıca Mağarası'ndaki oluşumları izlemek, doğal bir müzeyi gezmek gibi. Yaşı yaklaşık 3.4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra, özgün Soğan Sarkıtları ile de uluslararası önem taşıyor. Mağaranın ziyarete açılan bölümlerinde dolaşmak, her adımda hayrete düşüren, heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkmak gibi. Ballıca Mağarası, Tokat'ın 26 km. güney batısında yer alan Pazar ilçesinin Ballıca Köyü'nde, deniz seviyesine göre 1.085 m. rakımda yer alıyor. Pazar ilçesinden Ballıca Mağarası'na ulaşan 8 km'lik yol, Kral Yolu'na bağlanan Selçuklu Dönemi'ne ait bir köprünün yanından geçiyor. Yapımı 1238 yılına tarihlenen ve 2006 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Mahperi Sultan Kervansarayı da Mağara yolu üzerinde yer alıyor.
1987 yılında başlayan araştırma ve haritalandırma çalışmalarını 1995 yılında yapılan yürüme yolları ve ışıklandırma çalışmaları izlemiştir. Ballıca Mağarası, kristalleşmiş kireçtaşlarından meydana gelmiştir ve ziyarete açılan bölümlerinde 8 salon gezilebilir. Ortalama sıcaklığı 18 C ve ortalama nem oranı % 54 olan mağaranın bol oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırmaktadır.
Havuzlu Salon Girişin hemen ardında yer alan Havuzlu Salon'daki yüksek sıcaklık ( 20°C ) ve düşük nem oranı, damlataşları oluşturan kalsit kristalleri arasındaki bağı zayıflatmış, pul pul kabarmış bir görünüme büründürmüştür. Havuzlu Salon'da harç kullanılarak oluşturulmuş dikdörtgen bir yapı yer almaktadır. Harçlı yapı, mağaranın geçmiş dönemlerde kullanıldığına işaret etmektedir.
Büyük Damlataşlar Salonu
Havuzlu Salon, sütun ve sarkıtlardan oluşan dar bir geçitten sonra mağaranın en geniş alanı olan Büyük Damlataşlar Salonu'na açılır. Kırık hatlar boyunca oluşan sütunlar doğrusal bir yapı gösterir. Salondaki küçük havuzlar, mağara incileri ile kaplıdır. Salonda nem oranı yüksektir ve açık havaya oranla 4 kat daha fazla oksijen bulunmaktadır. Dev boyutlu sarkıt ve dikitler ve izlenen kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkleri görkemli bir görünüm oluşturmaktadır. Bu muhteşem salondan kuzey ve kuzey doğu yönünde ilerleyen yürüme yolu, Çamurlu Salon, Fosil Salon ve Yarasalar Salonu'na ulaşır.
Çamurlu Salon
Yatay bir geçitle ulaşılan salon, blok, sarkıt, dikit ve küçük havuzlardan oluşmaktadır.
Fosil Salon
Mağaranın en üst noktasında bulunan salonda sıcaklık 24°C'ye kadar ulaşır. Mağaranın en yaşlı salonlarından olan bu salonda mutlak nem % 40'tır.
Yarasalı Salon
Cüce Yarasaların yaşam alanı olan Yarasalı Salon'a ip kullanmadan inmek mümkün değildir. Uzunluğu 25- 35 m. , genişliği ise 8-20 m'dir. Gelişim halindeki sarkıtları, mağara gülleri, mağara iğneleri ve damlataş havuzu ile mağaranın genç salonlarındandır.
Çöküntü Salon
Kuzey - Güney yönünde bulunan, Muhteşem Galeri olarak da adlandırılan galeriye bağlanır. Salon, adını tabanında bulunan iri bloklardan alır. Bloklar arasında bulunan derin kuyular mağaranın alt katlarında bağlantılıdır. Tavandan 3 m. yukarda bulunan kalsit oluşumların sınırları, yeraltı suyunun geçmişteki seviyesini gösterir.
Sütunlar Salonu
Çöküntü Salon ve Bloklu Mahzen'den sonra, geçilen bir köprü ile Sütunlar Salonu'na ulaşılır. Mağaranın en büyük sütunu olan, 18 m. boyunda ve 8 m. çapındaki sütun bu salonda yer almaktadır. Sütunlarla odalara ayrılmış büyük bir galeri görünümü veren salonun tavan yüksekliği yer yer 15 m'yi bulur.
İkiye ayrılan yürüme yolunun kuzey yönü, Mantarlı Salon'a, güney yönü ise Yeni Salon'a ulaşır.
Mantarlı Salon
İri soğan sarkıtlar ve salona adını veren mantar şeklinde gelişmiş dikitler etkileyici bir görüntü yaratır. Damlalık sarkıtların en güzel örnekleri bu salonda bulunmaktadır.
Yeni Salon
Mağaranın en genç salonu olan Yeni Salon'da yer alan büyük sarkıt, dikit ve havuzların yanı sıra, yaprak, perde ve pırasa şeklindeki oluşumlar büyüleyici görüntüler oluşturmaktadır. Salonun sonuna doğru, 65 m. derinlikte yer alan göle, mağara suyunun aktığı Sifon yer almaktadır. Mağaranın gezilebilen son bölümünde ise renkleri ve oluşumlarıyla şaşırtan genç soğan sarkıtlar yer almaktadır.
Bir Eski Zaman Törpüsü
Pazar Köprüsü
Bir Adı da Tavukçu Köprüsü olan Pazar -Tokat arasında ilçeye üç km. uzaklıkta Yeşilırmak üzerine kurulmuş köprü tarihi İpek Yolunun Mahperi Hatun Kervansarayı'na ulaşımını sağlamıştır.


Köprünün yapılış tarihi belli olmamakla birlikte, Amasya'dan Sivas'a uzanan İpek Yolunun bu noktasında yer alan Mahperi Hatun Kervansarayla köprüyü birlikte


tarihlendirmek akla daha yakın gelmektedir. Dolayısıyla köprünün de kervansarayla birlikte 1235-1240 yıllarında yapılmış olduğu kabul edilebilir.
Dört kemer gözlü olarak inşa esilen köprünün genişliği 5.30m'dir. Kenarlarında 0.40m genişliğinde ve 055m yüksekliğinde taştan korkuluklar vardır. Köprünün sivri kemer açıklıkları, merkezden yanlara doğru kademeli şekilde daralmaktadır. Ancak merkezdeki kemer gözünün bir yanında iki diğer yanında tek açıklığın yer alması, asimetrik bir görünüme neden olmaktadır.
Pazar Köprüsünün Batı Cephesi
Kemer ayaklarında suyu geliş yönüne doğru sivri mahmuzlara (sel yaran), gidiş yönüne doğru ise dairemsi topuklara yer verilmiştir. Yapı bütünüyle kesme taştan inşa edilmiş olup son derece sağlam bir görünümü vardır. Yedi yüz yıldır hiç durmadan görevini yerine getirmektedir. (…) ( "Tokat" mad. Büyük Larousse ve Sözlük Ansiklopedisi. C.XXXII, İstanbul 1986, s11580;PTUĞLACI, Osmanlı Şehirleri, İstanbul 1985,s.289.; C.ÇULPAN Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s.65.)
Kuzeyden güneye doğru kemerlerden 1.sine Tosboğagöz, 2.sine Sürekgöz, 3. Büyükgöz, 4.süne Kızılyar adı verilmiştir.
Halis Cinlioğlu Öğrenciler İçin Tokat Tarihi kitabının 14. sayfasında köprünün 2. Abdulhamit döneminde yeniden yapıldığını yazmış olsa da bu bilgi yanlıştır. Köprü Selçuklu köprüsüdür. Olsa olsa bu dönemde tamir edilmiştir. Zaten Kızılyar kemerinden sonra bölüm derme çatma taşlarla örülmüş olup aslına hiç uymaz.

Pazar İlçesi 40 derece 18 dakika enleminin ve 35 derece 06 dakika boylamının kesiştiği yerdedir.Tokat-Turhal karayolundan 5 km içeride ve Tokat’tan 25 km. uzaklıktadır.


İlçe Merkezi 623 m rakımındadır.


İlçenin kuzeyinde Turhal İlçesi,


Güneyinde Artova İlçesi,


Batısında Turhal ve Zile İlçeleri,


Doğusunda ise Tokat ili yer almaktadır.


İlçenin güneyinde Artova İlçesiyle sınırı dağlık bir bölgedir. Kuzeyi ise Yeşilırmak ve Kazova ile çevrilidir.


İlçe köylerinin 6 adeti dağlık, kıraç ve ormanlık arazide, 9 adeti ise ovadadır.


İlçede mevcut ormanlık alanın toplamı tahminen 70 hektardır. Açıklık alan ise tahminen 100 hektardır.106 hektar kültür arazisi bulunmaktadır.


İlçenin sulama suyunun kaynağının önemli bir bölümünü Yeşilırmak teşkil etmektedir